MerliX

24.9 €

eJoy

25.9 €

Zerex

29 €

Proerecta

22 €

Primulus

23 €

Vimax

44 €

Clavin

33.66 €

TABUĽKA HODNOTENÍ TABLETIEK

Chlamýdie

Chlamýdie sú nepohyblivé, kokovité a intraceluárne baktérie. Predstavujú parazity, ktoré napádajú bunky hostiteľa, pretože sami o sebe nie sú schopné získať energiu. Niektoré z nich prežívajú u hostiteľa aj bez toho, aby ho poškodzovali.

Iné, tzv. chlamydiózy, spôsobujú infekcie u zvierat a ľudí. Medzi hlavné patogény patrí Chlamydia trachomatis, ktorá spôsobuje urogenitálne infekcie lymphogranuloma venereum, trachom a infekcie novorodencov. Chlamydia pneumoniae je pôvodca pneumónie a ďalších ochorení dýchacej sústavy. Chlamydia psittaci je zase pôvodcom ornitózy a psitakózy.

Druhy chlamýdií

Existuje viacero druhov chlamýdií, no pre človeka je dôležité poznať tieto druhy:

 • chlamýdie vyvolávajúce infekcie močovopohlavného a reprodukčného systému – Chlamydia trachomatis
 • chlamýdie, ktoré postihujú najmä horné a dolné dýchacie cesty – Chlamydia pneumoniae a Chlamydia psittaci (tá sa vyskytuje najmä u chovateľov vtákov a ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s ich výkalmi)

Chlamýdie napádajú v močovopohlavnom systéme bunky, ktoré sa nachádzajú v pošve, krčku maternice, vajíčkovodoch a v maternici. Krčok maternice je v tomto prípade rizikové miesto pre vznik nádorov.

Tieto baktérie sa môžu cez vajíčkovody dostať aj do brušnej dutiny, kde môžu spôsobovať aj zrasty. U mužov napádajú najmä bunky močovej rúry, postihujú aj predstojnú žľazu, čiže prostatu, nadsemenníky a iné časti močovopohlavného systému.

Chlamýdie môžu vzduchom zasiahnuť aj dýchací systém. Napádajú bunky mandlí, hrdla, pľúc a priedušiek, v istých prípadoch aj niektoré bunky imunitného systému. Bunky poskytujú chlamýdiám všetko potrebné k životu – najmä však energiu.

Chlamýdie sa môžu v postihnutých bunkách nachádzať v dvoch formách:

 • aktívne (rýchlo sa množia)
 • pasívne (množia sa pomaly alebo „spia“)

Pre chlamýdie je dôležité, aby prežili vo vnútri buniek, získavali potrebnú energiu a preto sa rýchlo množia. V jednej infikovanej bunke môže byť až 10 000 chlamýdií. Chlamýdia však môže svoje množenie na dlhý čas spomaliť alebo zastaviť, ak nemajú dostatočne vhodné podmienky. Po ukončení svojho životného cyklu chlamýdie usmrtia infikovanú bunku a napádajú ďalšie bunky, keďže mimo nich nevedia prežiť. Poškodenie buniek sa prejavuje v podobe zápalu, výtoku, zrastov, niektorí postihnutí však navonok nemajú žiadne problémy.

Chlamýdie spôsobujú ochorenia, ktoré boli opisované už v egyptských papyrusoch. Šlo napríklad o ochorenia ako očný trachóm, infarkt myokardu, neplodnosť, priedušková astma,  skleróza multiplex, Alzheimerova choroba a ďalšie iné.

Nákaza

Zdrojom nákazy je najmä nechránený sexuálny styk, počas ktorého sa prenáša Chlamydia trachomatis. Táto infekcia reprezentuje prvé miesto v pohlavne prenosných chorobách.

Nie všetky typy tejto baktérie je možné získať sexuálnym prenosom. Ďalšou možnou formou je kvapôčková infekcia, ktorá vstupuje do organizmu cez sliznicu úst, nosohltanu alebo očných spojiviek. K prenosu môže dôjsť nielen sexuálnym stykom, ale aj dotykom, kýchnutím, rozprávaním alebo priamym kontaktom.  Človek sa môže nakaziť aj prostredníctvom kontaminovaných predmetov, ako spoločné osušky, posteľná bielizeň, verejné bazény a kúpaliská a pod. Nakaziť sa môže aj novorodenec počas pôrodu, pokiaľ je matka infikovaná. Existujú dokonca aj prípady, pri ktorých sa oční lekári nakazili pri vyšetrovaní pacientov. Chlamydia psittaci sa prenáša kontaminovaným trusom zvierat.

Životný cyklus chlamýdií

Vo vnútri napadnutých buniek prebieha životný cyklus chlamýdií, ktorý je pomerne komplikovaný. Ich životný cyklus je neobvyklý a podobá sa vírusu. Ich výskyt prebieha v dvoch formách – ako elementárne alebo retikulárne teliesko.

Elementárne teliesko je metabolicky aktívne, nie je schopné sa deliť, má denzné jadro a rigidnú bunkovú stenu, ktorá mu poskytuje ochranu v extraceluárnom prostredí.

Retikulárne teliesko je metabolicky aktívne so schopnosťou sa deliť. Do bunky hostiteľa vniká toto teliesko procesom, ktorý sa podobá endocytóze. Teliesko zostáva v endosome (fagosome) po celú dobu cyklu, pretože je blokovaná fagolysosolálnou fúziou. Po 8 až 9 hodinách sa mení na neinfekčné retikulárne teliesko. Počas ďalších 16 až 24 hodín sa retikulárne teliesko delí binárnym delením a potom sa spätne transformuje na teliesko elementárne.

Osud hostiteľskej bunky môže byť dvojaký. Buď dôjde k rázcestiu jej membrány, bunka sa rozpadne a elementárne telieska infikujú okolie bunky. Bunka buď prežije a elementárne telieska sa exocytózou dostanú von (často v prípade permanentne infikovaných buniek). Tento cyklus trvá od 48 do 72 hodín.

Prejavy infekcie urogenitálnej sústavy

K infekcii dochádza nechráneným pohlavným, orálnym alebo análnym stykom s infikovaným jedincom. Najviac ohrozenou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov a spôsobuje neplodnosť u žien alebo mužov. Inkubačná doba predstavuje 1 až 3 týždne. Rizikovým správaním je nedodržiavanie zásad bezpečného sexu a udržiavanie sexuálneho kontaktu s viacerými partnermi. 

Vo väčšine prípadov prebieha infekcia bez príznakov. V prípade viac ako 90 % žien s infikovanou močovou trubicou sa infekcia neprejaví. 75 % a až 50 % mužov s infikovaným pohlavným ústrojenstvom sú taktiež bez príznakov ochorenia. Niektoré symptómy sú u mužov a žien odlišné.

V prípade mužov sa prejaví zápal močovej trubice. 40 až 50 % všetkých zápalov je spôsobených práve prítomnosťou chlamýdií. Prvými príznakmi infekcie sú pálenie a bolestivosť pri močení, niekedy sa môže vyskytnúť vodnatý výtok z močovej trubice. Príznaky sa podobajú ľahkej forme kvapavky, preto je terapia primárne vedená voči kvapavke. V prípade neúspešnej liečby je dobré vyšetriť prítomnosť chlamýdií. Inkubačné obdobie je v rozmedzí 10 až 20 dní. Pokiaľ nedôjde k včasnej liečbe, môžu nastať komplikácie. Infekcie prestupuje z močových ciest do prostaty a k semenníkom a nadsemenníkom. V niektorých prípadoch dochádza aj k zápalu konečníka. Zápal je veľmi bolestivý a môže skončiť až neplodnosťou.

V prípade žien je sliznica pošvy voči chlamýdiám odolná, preto infekcia postupuje až do krčka maternice. Prejavy nie sú väčšinou nijak výrazné a preto často dochádza k podceneniu zdravotného stavu. Na začiatku sa prejavuje výtokom, ktorý môže mať hlienovitú až hnisavú konzistenciu, bolestivým sexuálnym stykom a krvácaním mimo menštruácie. Rovnako ako u mužov sa objavuje svrbenie a pálenie počas močenia. Vo vnútornej časti genitálií sa môže objaviť aj vyrážka. U žien infekcia najviac postihuje krčok maternice a močovú trubicu. Pokiaľ sa infekcia včas nevylieči, postupuje cez maternicu na vajcovody a vaječníky. V takomto rozsahu už hovoríme o ťažkej infekcii panvy, ktorá sa prejavuje bolesťou v podbrušku, zvýšenou teplotou alebo poruchami menštruačného cyklu. Neliečené chlamýdie môžu spôsobiť až neplodnosť, pričom riziko je vyššie ako u mužov.

Chlamýdie v tehotenstve

Vyskytnúť sa môže aj mimomaternicové tehotenstvo, potrat alebo predčasný pôrod. Infikovaný krčok maternice je jeden z faktorov pre vznik karcinómu. V niektorých prípadoch dôjde k prenosu ochorenia na novorodenca. Vstupnou bránou sú najmä očné spojivky a nosohltan. V 40 % prípadov novorodenci ochorejú niekoľko týždňov po pôrode chlamýdiovým zápalom spojiviek. U 10 % z nich sa po niekoľkých týždňoch rozvinie novorodenecký zápal pľúc, ktorý môže byť smrteľný.

Diagnostika

Najčastejšie tento problém riešia špecialisti – gynekológ, pľúcny lekár alebo urológ. V posledných rokoch zaznamenala diagnostika chlamýdií veľký pokrok. V prvom rade sa odoberie vzorka zo sliznice, kde sa predpokladá výskyt infekcie. Každú infekciu je možné diagnostikovať priamo alebo nepriamo.

 • Priama diagnostika – spočíva v jednoznačnom potvrdení výskytu chlamýdií v mieste infekcie.
 • Nepriama diagnostika – spočíva v dôkaze protilátok proti chlamýdiám v krvi alebo v mieste infekcie; ide však o veľmi nepresný dôkaz, ktorý má vysoký výskyt chýb.

Najpresnejšie sa tak chlamýdie určujú iba priamym dôkazom v mieste infekcie. Chlamýdie síce možno dokázať i kultiváciou, čiže rastom na špecifických médiách a ich následnou identifikáciou, no ide o nepresnú metódu. Najpresnejšie metódy využívajú priamy dôkaz nukleovej kyseliny v chlamýdiách.

PCR – polymerázovú reťazovú reakciu štandardne vykonáva Centrum lekárskej genetiky v Bratislave, zavádzajú ju však i ďalšie pracoviská v každom väčšom meste. Chlamýdie sa však vyšetrujú aj v imunologických alebo cytologických laboratóriách. Pri testovaní sa používa ELISA test a mikroimunofluorescenčný test.

Liečenie

V liečbe chlamýdiových infekcií využívame najmä makrolidové antibiotiká, tetracyklíny a chinolóny (resp. fluorované chinolóny). Najdokonalejším preparátom sa dnes považuje azitromycín, ktorý v nekomplikovaných prípadoch možno podať u C. trachomatis i v jednej dávke. Takisto ho možno s výhodou podať pacientom, u ktorých predpoklad dodržania liečebného režimu je nižší, čo sú mnohokrát sexuálni partneri.

Počas liečby infekcie vyvolanej C.trachomatis je vhodné dodržiavať nasledujúce odporúčania:

 • spolu s infikovaným sa lieči aj sexuálny partner, aby nedošlo k opätovnému infikovaniu,
 • obmedzenie sexuálneho styku (ani s kondómom),
 • zdržanie sa mechanickej manipulácie v oblasti genitálií (chlamýdie sa vyskytujú vo vnútri postihnutých buniek a pri ich poškodení pri mechanickom dráždení hrozí ich únik do mimobunkového priestoru a môžu napádať ďalšie bunky),
 • po liečbe je s odstupom asi jedného mesiaca potrebné skontrolovať jej účinnosť, najlepšie vyšetrením výteru z miesta infekcie alebo moču.


V prípade nekomplikovanej liečby stačí u žien týždňová a u mužov 10 dňová liečba. Výhodou je užívanie azitromycínu, ktorý možno podať v jednej dávke. V prípade opakovanej či chronickej infekcie je vhodná dlhodobá 2 až 3 týždňová liečba.

Nákaza dýchacích ciest je liečená podobným spôsobom. V tomto prípade je však ťažko určiť pôvodcu nákazy, keďže ide o prenos vzduchom. Neliečené chlamýdiové infekcie by mohli viesť aj k závažnejším infekciám. Keďže chlamýdie nemajú bunkovú stenu, väčšina antibiotík, ako penicilín alebo cefalosporín, sú nedostatočne účinné. Chlamýdiové infekcie u astmatikov, u pacientov s chronickými chorobami (najmä srdca) a u pacientov s ochoreniami dýchacích ciest si vyžadujú často niekoľkotýždňovú liečbu, niekedy je nutné použiť kombináciu antibiotík.

Dlhšia liečba u mužov

V prípade reprodukčných orgánov u mužov je prienik antibiotík o niečo nižší ako u žien, preto je potrebné dlhodobejšie dávkovanie a liečba. Všetko sa odvíja aj od toho nakoľko je infekcia chlamýdiami komplikovaná.

Prevencia

Existuje niekoľko pravidiel, ktoré je dobré dodržiavať, ak sa chcete vyhnúť chlamýdiám a všeobecne pohlavným chorobám.

 • Spolunažívanie s partnerom v monogamnom zväzku.
 • Nebyť promiskuitný a nestriedať často sexuálnych partnerov.
 • Vyhýbať sa náhodným nechráneným sexuálnym stykom s neznámymi partnermi.
 • Byť oboznámený s partnerovým zdravotným stavom.
 • Dodržiavať zásady osobnej hygieny a používať vlastné uteráky, či bielizeň.
 • Dôkladné dodržiavanie hygienických zásad na rizikových miestach, ako sú bazény alebo sauny.
 • Dodržiavať zásady komplexnej liečby podľa odporúčania lekára.
4.6/5 - (34 hlasov)

Produkt

Účinky

Moje hodnotenie

Objednať

MerliX

MerliX PerfektumMerliX Senior
 • Zlepšenie erekcie
 • Zvýšenie libida
 • Predčasná ejakulácia
 • Liečba prostaty

5/5

Recenzia MerliXu

Perfektum
24.9 €
Senior
29.9 €
víťaz testovania

Objednať MerliX

eJoy

eJoy tabletky na podporu erekcie
 • Zlepšenie erekcie
 • Zvýšenie libida
 • Predčasná ejakulácia
 • Liečba prostaty

4,5/5

Recenzia eJoy

25.9 €

Objednať eJoy

Zerex

Zerex tabletky na podporu erekcie
 • Zlepšenie erekcie
 • Zvýšenie libida
 • Predčasná ejakulácia
 • Liečba prostaty

4/5

Recenzia Zerexu

29 €

Objednať Zerex

Proerecta

Proerecta tabletky na podporu erekcie
 • Zlepšenie erekcie
 • Zvýšenie libida
 • Predčasná ejakulácia
 • Liečba prostaty

3,5/5

Recenzia Proerecty

22 €

Objednať Proerectu

Primulus

Primulus tabletky na problémy s prostatou
 • Zvýšenie libida
 • Zníženie únavy
 • Zlepšenie erekcie
 • Predčasná ejakulácia

3/5

Recenzia Primulusu

23 €

Objednať Primulus

Andrimax

Andrimax zväčšenie penisu prírodné tabletky
 • Zväčšenie penisu
 • Zvýšenie libida
 • Zlepšenie erekcie
 • Liečba prostaty

3/5

Recenzia Andrimaxu

52 €

Objednať Andrimax

Vimax

Vimax tabletky na podporu erekcie
 • Zlepšenie erekcie
 • Zvýšenie libida
 • Predčasná ejakulácia
 • Liečba prostaty

3/5

Recenzia Vimaxu

44 €

Objednať Vimax

Clavin

Clavin tabletky na podporu erekcie
 • Zlepšenie erekcie
 • Zvýšenie libida
 • Predčasná ejakulácia
 • Liečba prostaty

3/5

Recenzia Clavinu

33.66 €

Objednať Clavin

E-reX 24

E-rex24 tabletky na podporu erekcie
 • Zlepšenie erekcie
 • Zvýšenie libida
 • Predčasná ejakulácia
 • Liečba prostaty

3/5

Recenzia E-reX 24

31.99 €

Objednať E-reX 24

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *