MerliX

24.9 €

eJoy

25.9 €

Zerex

29 €

Proerecta

22 €

Primulus

23 €

Vimax

44 €

Clavin

33.66 €

TABUĽKA HODNOTENÍ TABLETIEK

Aids

Najznámejšou a najnebezpečnejšou sexuálnou chorobou na svete je nepochybne AIDS. Skratka AIDS znamená Acquired Immune Deficiency Syndrome, čo môžeme preložiť ako syndróm získanej nedostatočnosti. Ide o infekčnú chorobu, ktorú spôsobuje vírus HIV (Human Immunodeficiency Virus).

História

Choroba AIDS bola prvýkrát opísaná v roku 1981 v San Franciscu, a to Gottliebom. Vírus HIV, ako pôvodca AIDS, bol identifikovaný v roku 1983 a 1984 nezávisle od seba Montagnierom v Paríži a Gallom v Bethesde. Za jedného zo spoluobjaviteľov vírusu HIV je považovaný aj Slovák Mikuláš Popovič, ktorý pracoval v tíme v Bethesde a v minulosti v Ústave preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave.

Kto bol Mikuláš Popovič?

Mikuláš Popovič liečba AIDS virológ tabletky na zlepšenie erekcie

Profesor Mikuláš Popovič je Slovák, ktorý sa narodil v Podkarpatskej Rusi niekdajšieho Československa. Vyštudoval v Bratislave medicínu a v 80. rokoch získal štipendium na štúdium v USA, kde aj emigroval. Napriek tomu zostal v kontakte s rodnou krajinou a stal sa zahraničným členom Učené spoločnosti Českej republiky.

 

Jeho prvý objav dokázal zodpovednosť ľudského retrovírusu za vznik leukémie dospelých T-buniek (biele krvinky zo skupiny lymfocytov). Od tohto zistenia viedla cesta k určeniu retrovírusového pôvodcu ochorenia AIDS. Prof. Popovič ako prvý preukázal podmienky, z ktorých sa HIV môže šíriť. Toto zistenie bolo využité pre zostavenie prvého diagnostického testu pre HIV infekciu.

 

V krátkom období bol zavedený v USA, aby zabránil tomu najhoršiemu šíreniu HIV infekcie v dôsledku krvných infúzií. Prof. Popovič za sebou množstvo objavov, ktoré sa zameriavajú na skúmanie HIV a dodnes sa tejto problematike venuje.

Už v roku 1985 bola dostupná detekcia protilátok proti vírusu HIV. V roku 1987 bol do praxe zavedený prvý liek proti HIV – zidovudín. Skutočne efektívna liečba bola dostupná až v roku 1996, keď klinické štúdie potvrdili efektivitu vysokoaktívnej antiretrovírusovej liečby (HAART – highly active antiretroviral therapy), ktorá pozostáva z kombinácie troch účinných liečiv. Dnes sa častejšie používa názov kombinovaná antiretrovírusová liečba (cART). V posledných rokoch boli do klinickej praxe uvedené liečivá, ktoré sa podávajú jedenkrát denne, pričom na trhu sú dostupné preparáty, ktoré obsahujú tri účinné liečivá v jednej tablete – single tablet regimen (STR).

Pôvod vírusu HIV

Vírus HIV patrí do čeľade Retroviridae, do rodu Lentivirus. Vyskytuje sa v dvoch geneticky odlišných typoch označovaných ako HIV-1 a HIV-2. Oba vírusy sú patogénne iba pre človeka.

 • HIV-1 je známych viacero subtypov, označené sú v alfabetickom poradí. Majú prevažne epidemiologický a regionálny význam. Ide o pandemický typ, ktorý je zároveň považovaný za pôvodcu globálnej pandémie HIV/AIDS.
 • HIV-2 je geograficky obmedzený na západoafrické pobrežie, inde sa vyskytuje zriedkavo.

Kde vznikol HIV?

Ide druhovo špecifický vírus, ktorý je prenosný iba z človeka na človeka, prípadne na niektoré druhy opíc. Preto sa napríklad predpokladá, že sa do ľudskej populácie dostal z opíc infikovaných vírusom SIV (pohryzením, či sexuálnym stykom) a zmutoval na HIV. Existujú aj rôzne iné hypotézy vzniku infekcie HIV, žiadna z nich však nebola doteraz potvrdená.

Čo je HIV/AIDS?

Skratka HIV vznikla z anglického názvu Human Immunodeficiency Virus a predstavuje vírus nedostatku ľudskej imunity, ktorý napadá imunitný systém a znižuje tak obranyschopnosť človeka voči ochoreniam.

TABLETKY NA ZLEPŠENIE EREKCIE

Vírus napadá v organizme skupinu bielych krvinek – T lymfocyty, v ktorých sa množí, neskôr ich aj zabíja a znižuje tak ich počet v tele napadnutého človeka. Výrazný pokles počtu bielych krvinek, ktoré hrajú dôležitú úlohu v obranyschopnosti ľudského organizmu, vedie k zlyhávaniu imunity a rozvíja sa v ochorenie AIDS. Oslabený imunitný systém následne ľahšie podľahne iným ochoreniam, baktériám a vírusom.

Príznaky ochorenia

Prvé príznaky HIV infekcie sú ľahko zameniteľné s chrípkovým ochorením a objavujú sa 2 až 4 týždne od infikovania. Avšak človek nakazený vírusom HIV nemusí mať aj niekoľko rokov vôbec žiadne zdravotné problémy. Tomuto obdobiu sa hovorí bezpríznakové nosičstvo vírusu HIV. V tomto období však nakazený človek môže preniesť infekciu na ďalšie osoby. Naďalej vyzerá a cíti sa byť zdravý a nikto z jeho okolia na ňom nič nespoznáva. Až pri laboratórnom vyšetrení na prítomnosť HIV protilátok je u testovaného zistený pozitívny nález.

 

U veľkej väčšiny nakazených dôjde k rozvoju príznakov v priemere za 10 -11 rokov po nakazení. Ako rýchlo dôjde k rozvoju ochorenia AIDS ovplyvňuje celý rad faktorov, ako napríklad pôvodná úroveň obranyschopnosti, životný štýl, stres a výživové návyky. Najdôležitejším faktorom je čas, kedy bola započatá liečba. Pre organizmus napadnutý vírusom HIV je aj akékoľvek ľahké ochorenie záťažou.

Vírus HIV AIDS pohlavné choroby problémy s erekciou

Akútna HIV

Akútna HIV infekcia sa objaví zvyčajne 2 až 4 týždne po nákaze u približne 70 % osôb, čo súvisí s rozšírením vírusu v organizme. Má charakter chrípkových príznakov, ktoré sprevádza aj zdurenie lymfatických uzlín. Do dvoch týždňov tieto príznaky ustúpia. Chrípku má však priemerný človek dvakrát za rok a podobné príznaky sa môžu objaviť aj u niektorých iných chorôb. Preto tieto príznaky nemôžu určiť, či sa človek skutočne nakazil vírusom HIV. Jediným spoľahlivým spôsobom, ako zistiť svoj HIV status, je testovanie. Testy na protilátky HIV realizované v tomto štádiu nepotvrdia infekciu, pretože organizmus protilátky ešte nemá vytvorené. Táto situácia sa popisuje aj ako „falošne negatívny“ výsledok. Treba počkať minimálne 12 týždňov od rizikového správania.

Hrozba menom reinfekcia

K prepuknutiu choroby AIDS zo štádia HIV pozitivity, môže tiež prispieť tzv. reinfekcia. Znamená to, že do organizmu sa dostane ďalšia dávka vírusu. Preto i HIV pozitívny človek pri sexuálnom styku s HIV pozitívnym partnerom musí dodržiavať zásady bezpečného sexu a používať ochranné prostriedky, aby chránil nielen druhých, ale i sám seba.

Ako sa HIV prenáša

Existuje mnoho mýtov okolo prenosu HIV, preto v tejto časti sa ich budeme snažiť relevantne skompletizovať. Vírus HIV sa prenášaná priamym kontaktom s infikovanými telesnými tekutinami.

V priebehu invazívnych chirurgických zákrokov môžu zdravotníci prísť do styku s nasledujúcimi telesnými tekutinami, ktoré obsahujú signifikantné množstvo HIV:

 • amniová tekutina,
 • kĺbová synoviálna tekutina,
 • cerebrospinálny mok.

HIV v infekčných dávkach je prítomné v:

 • predejakulačnej tekutine a ejakuláte,
 • krvných derivátoch a krvi,
 • sekréte z pošvy a čípku,
 • materskom mlieku.

HIV je prítomné v zanedbateľnom množstve v:

 • slinách (zistené len nepatrné množstvo u veľmi malého počtu ľudí),
 • slzách,
 • tekutine v pľuzgieroch.
MerliX Perfektum

HIV nie je prítomné v:

 • pote,
 • moči a stolici,
 • zvratkoch.

HIV sa nemôže preniesť:

 • Pri bežnom spoločenskom styku – napríklad podaním ruky, spoločným pobytom v miestnosti.
 • Pri bývaní v spoločnej domácnosti. Nikdy neboli infikovaní členovia domácnosti, ktorí s HIV pozitívnym bývali (ak s ním nemali pohlavný styk alebo neužívali drogy).
 • Pri používaní WC, sprchy, bazénu alebo sauny.
 • Spoločným používaním kuchynského riadu.
 • Bodnutím hmyzom (komáre, kliešte, muchy).
 • Bozkom – sliny HIV pozitívneho síce môžu obsahovať vírus, ale vo veľmi malom množstve. Naviac v slinách sú obsiahnuté látky, ktoré vírus ničia.
 • Sexuálnymi praktikami, ktoré možno označiť z hľadiska možností prenosu HIV ako nerizikové (petting, objímanie, maznanie, alebo dráždenie pohlavných orgánov rukou partnera či partnerky bez kontaktu s jeho spermou či s pošvovým sekrétom).

Ako sa vírus HIV prenáša?

Pohlavným stykom

Akýkoľvek nechránený sexuálny styk s osobou, ktorej zdravotný stav nie je známy, je rizikový. Vysoko riziková je každá kondómom nechránená súlož do pošvy či konečníka. Análny styk je z hľadiska prenosu HIV rizikovejší než klasický styk. Pri nechránenom pohlavnom styku sú infekciou ohrození obaja partneri. Pri lesbickom vzťahu je pravdepodobnosť prenosu infekcie HIV minimálna – zvyšuje sa najmä v prípade spoločného používania sexuálnych pomôcok a pri nedostatečnej hygiene.

Pri orálnom sexe je riziko infekcie HIV nižšie, ale zvyšuje sa pri kontakte úst s ejakulátom alebo s pošvovým sekrétom. Vo vyššom riziku infekcie je aktívny partner. Pri bozkávaní je prenos HIV nepravdepodobný. Preto sa bozkávanie neradí medzi rizikové aktivity. V prípade chráneného sexuálneho styku sú obidvaja partneri dostatočne chránení pred prenosom HIV, samozrejme za predpokladu, že bol kondóm správne použitý.

Krvou a krvnými derivátmi

Darcovstvom krvi je možnosť prenosu HIV krvou a krvnými derivátmi veľmi nízka. Na Slovensku sa používajú vysoko citlivé diagnostické súpravy a technológie na testovanie krvi pri výbere darcov, ktoré patria medzi najmodernejšie na svete. Pri drobných poraneniach je nebezpečie nákazy vírusom HIV od infikovaného človeka málo pravdepodobné, pretože by muselo dôjsť k priamemu kontaktu dvoch krvácajúcich rán.

Osobitnú skupinu ľudí predstavujú užívatelia drog, ktorí aplikujú drogy vnútrožilne. Ak používajú spoločné ihly, striekačky i roztok drogy, sú ohrození prenosom HIV. V prípade poranenia sa pohodenou injekčnou striekačkou je riziko prenosu HIV nízke, pretože vírus na vzduchu rýchlo hynie. Omnoho vyššie je však riziko prenosu hepatitíd typu A, B a C.

Rizikové sú tiež zákroky ako tetovanie, piercing, prepichovanie uší a akupunktúra. Z toho dôvodu môžu podobné zákroky vykonávať len ľudia s platnou licenciou, ktorí dodržujú hygienické zásady.

Z matky na plod

K prenosu infekcie HIV z matky na dieťa môže dôjsť počas tehotenstva, počas pôrodu alebo pri dojčení. Najčastejšie je to však počas pôrodu. V súčasnosti vďaka kombinovanej terapii, ktorá sa podáva budúcim mamičkám počas tehotenstva a novorodencom šesť týždňov po pôrode, sa prenos infekcie HIV z matky na dieťa darí úspešne znižovať. HIV pozitívnym matkám sa po pôrode neodporúča dojčiť svoje dieťa.

Priebeh HIV

Priebeh infekcie HIV sa najčastejšie delí do 4 štádií a čas medzi jednotlivými štádiami je individuálny. Taktiež nie je možné očakávať, že u každého bude priebeh infekcie prebiehať podľa popisu. Nasledujúci popis približuje priebeh infekcie HIV, až po ochorenie AIDS.

1. primárna/akútna infekcia a sérokonverzia

V prvom týždni až dvoch sa vírus HIV snaží dostať do vnútra buniek nášho imunitného systému. Organizmus si vytvára protilátky proti HIV, aby mohol proti vírusu bojovať – tento proces sa nazýva sérokonverzia, čo trvá približne 6-12 týždňov.

Počas tohto obdobia si niektorí ľudia nič nezvyčajné nevšimnú. Asi 70 % zažíva nešpecifické príznaky podobné chrípke. Niektorí z nich navštívia lekára, no tieto príznaky ešte nevedú k podozreniu na HIV infekciu a ani testy na protilátky HIV realizované v tomto štádiu nepotvrdia infekciu. Treba počkať minimálne 12 týždňov od rizikového správania.

Zerex tabletky na podporu erekcie

2. asymptomatické, alebo bezpríznakové štádium

Trvá niekoľko rokov a je typické práve tým, že sa u nakazeného neobjavujú väčšie príznaky, jedine s výnimkou zdurených lymfatických uzlín. Pocit zdravia však naznačuje ticho pred búrkou. Vírus HIV je veľmi aktívny, snaží sa dostať do väčšiny ľudských buniek, neustále sa rozmnožuje a preniká stále ďalej a ďalej. Väčšinou toto obdobie trvá približne 8 až 10 rokov. U niektorých môže vírus HIV postupovať oveľa pomalšie, u iných žiaľ rýchlejšie.

Ľudia, ktorí o svojom HIV statuse vedia, sú v lekárskej starostlivosti, ktorá sleduje počet CD4 lymfocytov a vírusovú záťaž. Tieto dva údaje sú dôležité pri určení postupu infekcie. Včasná diagnostika infekcie HIV a účinná liečba umožňuje ľuďom žijúcim s HIV prevziať kontrolu nad infekciou ešte predtým, než sa objavia príznaky infekcie HIV. Ak je liečba úspešná, infekcia ani nepostúpi do ďalšieho štádia.

3. symptomatické, alebo príznakové štádium

V tomto štádiu je imunitný systém dlhodobo vystavený vírusu HIV. Nakazení začínajú pociťovať prvé príznaky infekcie HIV, ako únava, nočné potenie, úbytok na váhe, herpesové ochorenia a pod. Toto štádium môže trvať rôzne dlho a ovplyvňuje ho mnoho faktorov. Priemerná doba trvania príznakového štádia je 5 až 7 rokov.

Ako choroba postupuje, príznaky nadobúdajú na intenzite a imunitný systém začína byť čoraz vážnejšie poškodený. Začínajú sa prejavovať tzv. oportúnne (pridružené) infekcie. Oportúnne (pridružené) infekcie sú infekcie, ktoré človek nakazený HIV so svojou oslabenou imunitou prekonáva s veľkými ťažkosťami.

Proerecta tabletky na podporu erekcie

4. neskoré štádium

AIDS nastáva v momente, keď je imunitný systém už vážne poškodený, dlhodobým pôsobením a množením vírusu HIV v krvi. Toto štádium sa diagnostikuje na základe niekoľkých kritérií.

 • veľmi nízky počet CD4 lymfocytov (menej než 200 v 1 mm3 krvi)
 • dlhodobo vysoké hodnoty vírusovej záťaže
 • prítomnosť jednej alebo viacerých oportúnných infekcií

V štádiu AIDS je imunitný systém ťažko poškodený a medzi sprievodné znaky prepuknutia štádia AIDS patria aj strata hmotnosti, mozgové tumory a iné zdravotné ťažkosti.

Individuálny priebeh

U mnohých ľudí HIV infekcia prebieha podľa tohto vzorca, u iných ľudí mala celkom iný priebeh. Napríklad, niektorí ľudia mali chorobu na základe ktorej im bol diagnostikovaný AIDS, a potom sa z tejto choroby úplne uzdravili a dlhé roky, dokonca celé desaťročia žili s HIV a boli zdraví. Navyše mnohí ľudia, ktorí žijú s HIV veľa rokov, nikdy neboli chorí kvôli HIV.

Liečenie AIDS

Aj v štádiu AIDS je možné sa úspešne liečiť. Diagnóza AIDS nevyhnutne neznamená smrť. Pre mnoho ľudí aj v tomto štádiu začatie antiretrovirálnej liečby prináša osoh v zlepšení kvality a dĺžky života, dokonca aj v prípade prítomnosti AIDS definujúceho ochorenia. Niektorí ľudia mali pridruženú chorobu, na základe ktorej im bol diagnostikovaný AIDS, podarilo sa im z tejto choroby uzdraviť a dokonca celé desaťročia žili s HIV bez zdravotných ťažkostí.

Prevencia

Existuje niekoľko krokov, ako môžete predchádzať získaniu vírusu HIV.

 • Bezpečný sex s použitím kondómu.
 • Vzájomné poznanie zdravotného stavu partnerov.
 • Vernosť – mať jedného stáleho sexuálneho partnera.
 • Vyhýbať sa spoločnému užívaniu hygienických potrieb ako žiletky, rovnako ako nedostatočne sterilizovaným (tetovanie, prepichovanie uší a pod.).
 • Ak už ste závislý od užívania drog, majte vždy len svoju ihlu, striekačku a roztok drogy.

HIV/AIDS na Slovensku

Slovenská republika sa zaraďuje medzi krajiny s najnižšou incidenciou HIV infekcie v Európskej únií. V posledných rokoch však začali pribúdať novo diagnostikované prípady HIV a narastá aj množstvo ľudí žijúcich s HIV. Na Slovensku dochádza k prenosu HIV až z 90 % prostredníctvom pohlavného styku. Viac než tri štvrtiny diagnostikovaných tvoria muži.

Od počiatku monitorovania infekcie v roku 1985 až do 31. 10. 2017 bolo diagnostikovaných celkovo 961 prípadov infekcie vírusom HIV, z čoho 814 predstavovali občania Slovenskej republiky (717 mužov a 97 žien). U 104 osôb došla infekcia HIV až do štádia AIDS. Doposiaľ v štádiu AIDS zomrelo 49 ľudí.

Najväčší výskyt HIV je medzi mužmi majúcimi sex s mužmi. Homosexuálnym stykom došlo k prenosu infekcie v 64 % prípadov, heterosexuálnym stykom v 21 % a injekčným užívaním drog v 2 % prípadov. V jednom prípade došlo k prenosu transfúziou krvi a pri 11 % prípadov nebolo možné cestu prenosu určiť. Najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 2017).

Počet prípadov HIV na Slovensku tabletky na zlepšenie erekcie

HIV vo svete

Posledné oficiálne informácie sa viažu k stavu na konci roku 2016. WHO (World Health Organization) odhaduje, že v roku 2016 žilo s infekciou HIV 36,7 milióna ľudí. Počas toho roku k diagnostikovaniu 1,8 milióna nových prípadov a k 1 miliónu úmrti v súvislosti s HIV. Región s najväčším výskytom infekcie bol Afrika (25,6 milóna ľudí). V Európe to bolo 2,4 milióna ľudí.

V prípade akýchkoľvek podozrení absolvujte radšej test a vyšetrenie u lekára. Hoci sa za posledné roky významne zlepšila účinnosť liečby AIDS, ide o chorobu s vážnymi komplikáciami, vrátane nádorov. Čím je diagnostika rýchlejšia, tým menšie sú následky ochorenia.

4.4/5 - (34 hlasov)

Produkt

Účinky

Moje hodnotenie

Objednať

MerliX

MerliX PerfektumMerliX Senior
 • Zlepšenie erekcie
 • Zvýšenie libida
 • Predčasná ejakulácia
 • Liečba prostaty

5/5

Recenzia MerliXu

Perfektum
24.9 €
Senior
29.9 €
víťaz testovania

Objednať MerliX

eJoy

eJoy tabletky na podporu erekcie
 • Zlepšenie erekcie
 • Zvýšenie libida
 • Predčasná ejakulácia
 • Liečba prostaty

4,5/5

Recenzia eJoy

25.9 €

Objednať eJoy

Zerex

Zerex tabletky na podporu erekcie
 • Zlepšenie erekcie
 • Zvýšenie libida
 • Predčasná ejakulácia
 • Liečba prostaty

4/5

Recenzia Zerexu

29 €

Objednať Zerex

Proerecta

Proerecta tabletky na podporu erekcie
 • Zlepšenie erekcie
 • Zvýšenie libida
 • Predčasná ejakulácia
 • Liečba prostaty

3,5/5

Recenzia Proerecty

22 €

Objednať Proerectu

Primulus

Primulus tabletky na problémy s prostatou
 • Zvýšenie libida
 • Zníženie únavy
 • Zlepšenie erekcie
 • Predčasná ejakulácia

3/5

Recenzia Primulusu

23 €

Objednať Primulus

Andrimax

Andrimax zväčšenie penisu prírodné tabletky
 • Zväčšenie penisu
 • Zvýšenie libida
 • Zlepšenie erekcie
 • Liečba prostaty

3/5

Recenzia Andrimaxu

52 €

Objednať Andrimax

Vimax

Vimax tabletky na podporu erekcie
 • Zlepšenie erekcie
 • Zvýšenie libida
 • Predčasná ejakulácia
 • Liečba prostaty

3/5

Recenzia Vimaxu

44 €

Objednať Vimax

Clavin

Clavin tabletky na podporu erekcie
 • Zlepšenie erekcie
 • Zvýšenie libida
 • Predčasná ejakulácia
 • Liečba prostaty

3/5

Recenzia Clavinu

33.66 €

Objednať Clavin

E-reX 24

E-rex24 tabletky na podporu erekcie
 • Zlepšenie erekcie
 • Zvýšenie libida
 • Predčasná ejakulácia
 • Liečba prostaty

3/5

Recenzia E-reX 24

31.99 €

Objednať E-reX 24

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *